รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
โทร. 053-732068 , 093-1437667 คุณช่อลดา บาลสุข   อีเมล์ : ruammittour@hotmail.com   ID Line: noicholada
 
 
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ :   โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ :  
 
 

 นำเที่ยว แม่สาย – เด่นชัย – อุตรดิตถ์ – สกลนคร – ภูเรือ – จ.เลย – เรณูนคร – พระธาตุเรณู – นครพนม – พระธาตุพนม – มุกดาหาร – ตลาดอินโดจีน – สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่สอง – อุบลราชธานี – งานชุมนุมเทียนเข้าพรรษาที่ยิ่งใหญ่ที่ทุ่งศรีเมือง – ชมขบวนแห่เทียนที่ยิ่งใหญ่ 80 ขบวน รวมถึงเทียนต่างประเทศด้วย(ชมแห่ขบวนเทียนเฉพาะช่วงเข้าพรรษา) – พร้อมนำชมปราสาทเขาพนมรุ้งที่สวยงามยิ่ง – นำสักการะย่าโมแห่งนครราชสีมา – นำศึกษาฟาร์มโคโชคชัยพร้อมร่วมทำกิจกรรมของฟาร์มด้วย จากนั้นนำสู่อำเภอแม่สาย ผ่านพิษณุโลกพร้อมอาหารเย็น

ทริปนี้ไปกลับ  5 คืน 6 วัน โดยรถบัสปรับอากาศ มีประกันที่นั่งท่านละ 1,000,000 บาท


กำหนดการเดินทาง

วันแรก ของการเดินทาง

05.00 น. รับหน้าอำเภอแม่สาย เมื่อทุกท่านพร้อมแล้วจะออกเดินทางทันที

08.00 น. นำท่านแวะทานอาหารเช้า ณ เด่นชัย ตามสมควรแก่เวลาจึงนำท่านเดินทางต่อมุ่งสู่จังหวัดอุตรดิตถ์ นำท่านแวะพักนครไทย จากนั้นมุ่งสู่อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ให้ท่านมีความสุขใจ ตามสมควรแก่เวลาจึงนำท่านมุ่งสู่จังหวัดสกลนคร ไม่แวะเที่ยวระหว่างทางเพื่อให้ถึงจุดหมายตามเวลา

19.00 น. นำท่านทานอาหารเย็นมื้ออร่อย ณ ห้องอาหารสกลนครริมน้ำโขง โดยอาหารรสชาติแบบอีสานแห่งสกลนครเจ้าตำหรับ หลังอาหารนำท่านเช็คอินโรงแรมริมฝั่งโขงให้ท่านได้พักผ่อนตามสบาย จานนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สอง ของการเดินทาง       เรณูนคร-พระธาตุพนม-มุกดาหาร-ตลาดอินโดจีน-สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่สอง-อุบลราชธานี

06.00 น. ตื่นนอนทำกิจส่วนตัว พร้อมอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

07.30 น. นำท่านมุ่งสู่พระธาตุเรณูนคร ณ สกลนคร ตามสมควรแก่เวลาจึงนำท่านมุ่งสู่จังหวัด นครพนม เพื่อนำท่านไปสักการะพระมหาธาตุพนมที่ศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่มาก พระ ธาตุพนมเป็นพระธาตุที่สวยงานที่สุด ให้ท่านมีโอกาสได้สักการะเพื่อเป็นสิริมงคลต่อท่าน เอง


12.00 น. อาหารมื้อกลางวันดูตามความสะดวก อาหารที่นครพนมหรือมุกดาหารต้องดูเวลาอีกที จากนั้นนำท่านสู่ตัวเมืองมุกดาหารเพื่อนำท่านชมสัมผัสสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่สอง นำช้อปปิ้งสินค้าตลาดอินโดจีนเลียบฝั่งโขง ตามสมควรแก่เวลาจึงนำท่านมุ่งสู่จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเดินทางถึงเมืองอุบลราชธานี นำท่านเช็คอินโรงแรม

18.00 น. นำท่านร่วมทานอาหารมื้อเย็นกินข้าวแกงร่วมกับคณะท่องเที่ยวกรุ๊ปอื่น ๆ เพราะโรงแรมทุกแห่งจัดกิจกรรมกินข้าวแกง แล้วท่านจะได้พบปะเพื่อนใหม่เพิ่มขึ้น หลังรับประทานหาหารเสร็จนำท่านไปสู่สถานที่จัดประกวดเทียนพรรษา ซึ่งขบวนเทียนทั้งหมดไม่น้อยกว่า 80 ขบวน จะมารวมตัวกัน ณ ทุ่งศรีเมือง ในงานจะมีเวทีดนตรี เวทีประกวด และเวทีแสดงแสงสีเสียง

23.00 น. นำท่านกลับโรงแรมที่พัก


วันที่สาม ของการเดินทาง  ชมขบวนแห่เทียน-นำเที่ยวแก่งสพือ-ผาแต้ม-ช่องแม็คริมฝั่งโขง-ชมรอบเมือง

06.00 น. ตื่นนอนทำกิจส่วนตัว พร้อมอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก หลังอาหารเชิญท่านตามอัธยาศัย

09.00 น. เตรียมชมขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่และอลังการยิ่งใหญ่ที่สุด

12.00 น. นำท่านทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารใจกลางเมืองอุบลราชธานี

บ่าย          นำเที่ยวแก่งสพือ ผาแต้ม ช่องแม็คริมฝั่งโขง ชมรอบเมืองอุบลราชธานี

18.30 น.   นำท่านทานอาหารมื้อเย็น ณ ภัตตาคารกลางเมืองอุบลราชธานี จากนั้นนำท่านกลับโรงแรม ที่พัก เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สี่ ของการเดินทาง เขาพระวิหาร-ปราสาทเขาพนมรุ้ง-นครราชสีมา-ย่าโม

06.00 น. ตื่นนอนกำกิจส่วนตัว พร้อมอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

07.30 น. นำท่านอำลาเมืองอุบลราชธานีมุ่งสู่จังหวัดศรีษะเกษ สู่วนอุทยานมรดกโลกนั่นคือเขาพระวิหารโบราณสถานที่ล้ำค่าน่าสนใจ เพื่อไปสัมผัสและศึกษายิ่งนัก ตามสมควรแก่เวลา ให้ท่าน 2 ชั่วโมง เพื่อไปสัมผัสโบราณสถานเขาพระวิหาร

12.30 น. นำท่านเดินทางสู่อำเภอกันทลักษณ์ เพื่อนำท่านอิ่มอร่อยกับข้าวขาหมูเลิศรส

บ่าย          นำท่านเดินทางสู่อำเภอพนมรุ้ง เพื่อนำท่านเข้าชมปราสาทเขาพนมรุ้ง ซึ่งสวยงามและยังสมบูรณ์มากแห่งหนึ่ง ปราสาทเขาพนมรุ้งมีประวัติความเป็นมายาวนานน่าค้นหา

เย็น          นำท่านมุ่งสู่จังหวัดนครราชสีมา

18.30 น. ถึงใจกลางเมืองโคราชนำท่านสู่ภัตตาคารใจกลางเมืองโคราชเพื่อนำท่านอิ่มอร่อยกับอาหารรสเด็ด หลังอาหารนำท่านชมเมืองโคราช พร้อมเข้าเช็คอินโรงแรมที่พักจากนั้นเชิญท่านตามอัธยาศัย


วันที่ห้า ของการเดินทาง อนุสาวรีย์ย่าโม-ฟาร์มโคโชคชัย-เพชรบูรณ์-พิษณุโลก-เชียงราย-แม่สาย

06.00 น. ตื่นนอนทำกิจส่วนตัว พร้อมอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

07.30 น. ทำท่านสู่ใจกลางเมืองย่าโม เพื่อนำท่านไปสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหรือย่าโมให้ท่านได้สักการะเพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นเชิญท่านซื้อของฝากจากเมืองย่าโม มีของกินของใช้มากมายหาซื้อได้ตามใจชอบ

09.30 น. นำท่านสู่ปากช่อง เพื่อนำท่านเข้าชมกิจการของฟาร์มโชคชัย หรือให้ท่านได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของฟาร์มโคโชคชัย เช่น ชมการรีดนมวัว การผสมเทียม การแปลงนมเป็นไอศกรีม การนำเนื้อมาทำสเต็ก พร้อมให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารอีกหลากหลายเมนูเด็ดฟาร์ม เราจะเข้าชมเวลา 10 โมงเช้า ไปจนถึงเวลา 13.00 น. ก็นำท่านอำลาฟาร์มมุ่งสู่จังหวัดเพชรบูรณ์เมืองมะขามหวาน และเที่ยวชิมมะขามหวานจากนั้นมุ่งสู่จังหวัดพิษณุโลก นำท่านทานอาหารใจกลางเมืองพิษณุโลก เราจะทานอาหารที่แพที่อยู่ริมน้ำน่านที่ไหลผ่านใจกลางเมืองพิษณุโลก ให้ท่านได้กินลมชมวิวยามเย็นของเมืองพิษณุโลก หลังอาหารแล้วตามสมควรแก่เวลาจึงนำท่านขึ้นรถเพื่อมุ่งสู่อำเภอแม่สาย

01.00น.  ถึงอำเภอแม่สาย แวะรับประทานอาหารก่อนแยกย้ายกันกลับบ้าน

เงื่อนไขการชำระเงินและอื่นๆ
1.กรุณาจ่ายเงินมัดจำค่าทัวร์ก่อนล่วงหน้า 50%
2.กรุณาโอนหรือชำระเงินที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางจริง 7 วัน
3.กรณีต้องการยกเลิกการเดินทางภายหลังจากสำรองหรือวางเงินมัดจำค่าทัวร์แล้ว ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ และค่าทัวร์ทั้งหมด
4.กรณีที่มีผู้ต้องการขอแยกตัวออกจากคณะหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งของรายการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนจากส่วนที่ไม่ได้ใช้
5.ทางบริษัทฯ ไม่รับภาระในรายการผิดสัญญาหรือข้อตกลงสำหรับการบาดเจ็บ เสียหาย หรือกรณีอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท หรือเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้ แม้บริษัทจะพยายามดูแลด้วยเหตุผลอันควรแล้วก็ตามทั้งภัยธรรมชาติและเหตุสุดวิสัยต่างๆ

 ติดต่อได้ที่

ห้างหุ้นส่วนจำกัดรวมมิตรเชียงรายทัวร์ หรือ "รวมมิตรทัวร์เกสท์เฮ้าส์"

เลขที่ 135 หมู่ 3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

โทร. 053 - 732068 โทรสาร. 053 - 734115

ผู้ประสานงาน

คุณชาติ บาลสุข (ผู้จัดการท่องเที่ยว) โทร. 081 - 8828005, 093-1437667

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมมิตรเชียงรายทัวร์
เลขที่ใบอนุญาตนำเที่ยว 21/00756
เลขที่ 135 หมู่ที่ 3 ซ.นามน ถ.นามน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร 053-732068 โทรสาร 053-734115
มือถือ 093-1437667 ช่อลดา บาลสุข
Email : ruammittour@hotmail.com | ID Line: noicholada
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 475874
สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2019-2020 รวมมิตรเชียงรายทัวร์ ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft
 
หน้าแรก | การบริการ | ภาพประทับใจ | กระดานข่าว | ติดต่อเรา