รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
โทร. 053-732068 , 093-1437667 คุณช่อลดา บาลสุข   อีเมล์ : ruammittour@hotmail.com   ID Line: noicholada
 
 
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ :   โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ :  
 
 

 อัตราแพ็คเกจทัวร์ (ราคาดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามราคาตั๋วเครื่องบินในวันที่ทำการจอง) **ราคานี้รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ ในเวียดนาม และทิป หัวหน้าทัวร์

 

จำนวน

10 ท่าน

15 ท่าน

20 ท่าน

30 ท่าน

40 ท่าน

ราคา

24,400 บาท

23,000 บาท

20,500 บาท

19,800 บาท

18,400 บาท

กำหนดการเดินทาง


วันที่ 1          สนามบินดอนเมือง - ฮานอย(สนามบินนอยไบ) - ลาวไก -  วัดแม่ลาวไก - น้ำตกสีเงิน - ซาปา

 

03.30            คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง สำหรับจุดนัดหมายทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ก่อนวัน
                      เดินทาง
7 วัน ตรวจสอบเอกสารและสัมภาระ

04.00           นำคณะทัวร์เช็คอินที่เค้าเตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 642 (06.40 น. - 08.30 น.)
มีอาหารบริการบนเครื่องบิน (มื้อที่1)

08:30           เดินทางถึงสนามบินนอยไบโดยเที่ยวบิน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ออกเดินทางไปซาปา เมืองแห่งสายหมอก สวยงามเหมือนเทือกเขา An-pơ (Alps mountain) ของฝรั่ง

12:30           คณะรับประทานอาหารกลางวัน ร้านอาหารที่ ลาวไก (มื้อที่ 2)

14:00           เข้าขอพรที่วัดแม่ลาวไก และมาถ่ายรูปกับสัญลักษ์ชายแดนจีนเวียดนาม ชอปปิ้งที่ตลาดชายแดนก๊กเล้ว ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่มีสินค้าหลายอย่างให้คุณเลือกได้ด้วยราคาไม่แพง

17:00           เยี่ยมชมน้ำตกสีเงิน (Silver Waterfalls) ที่มีระดับความสูง 1,900 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล
มาที่นี่คณะจะได้ชื่นชมทัศนียภาพทางธรรมชาติของน้ำตกที่สวยงาม สีขาวราวสีเงิน
ที่นี่คณะสามารถชื่นชมความงามของภูเขาของอุทยานแห่งชาติ
Hoang Lien

เย็น:             บริการอาการค่ำที่ภัตตาคาร RED DAO Restaurant (มื้อที่3) หลังรับประทานอาหารเสร็จแล้ว
นำคณะจะไปได้สัมผัสเสน่ห์ของซาปาในยามค่ำคืนได้อย่างอิสระ โดยเฉพาะในวันเสาร์ นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมตลาดแห่งความรัก (
Love Market) ของชาวเขาที่นี่ถือเป็นวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวเขาทางภาคเหนือของเวียดนาม (ตลาดมีในช่วงวันเสาร์ทุกสัปดาห์)

นำคณะเข้าสู่ที่พัก BAMBOO SAPA HOTEL 4**** ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่ 2         Moana Café - หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต - นั่งกระเช้าลอยฟ้าพิชิตยอดเขาฟานซีปัน               

 

เช้า:              รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 4)

08:00           เยี่ยมชมจุดเช็คอิน Moana Cafe จุดถ่ายภาพที่ชื่นชอบของคนหนุ่มสาว มีหลายมุมให้ถ่ายรูปได้ฟีลธรรมชาติเช่น ประตูสวรรค์บาหลี, Moana Girl Thought, ทะเลสาบอินฟินิตี้, รูปมือทองคำ,
ชิงช้าสวรรค์, ต้นไม้โดดเดี่ยว, เพลิดเพลินกับกาแฟ (รวมอยู่ด้วย) รวมอยู่ในราคาบัตรแล้ว)

09:00           เยี่ยมชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ตของกลุ่มชาวม้ง ค้นพบโดยชาวฝรั่งเศสและได้รับเลือกให้เป็นรีสอร์ทสำหรับข้าราชการตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ยี่สิบ มาเที่ยวหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต นักท่องเที่ยวจะได้เยี่ยมชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต สถานีไฟฟ้าพลังน้ำกั๊ตกั๊ต น้ำตกกั๊ตกั๊ต เรียนรู้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมอันเป็นเอกลักษณ์ของผู้คนที่นี่ด้วยอาชีพดั้งเดิม เช่น การทอผ้า แกะสลัก

11:00           คณะขึ้นรถรางไฟฟ้าชมวิวภูเขา Muong Hoa จากเมือง Sa Pa ตลอดการเดินทางเกือบ 2 กม.
บนถนนที่สวยงามที่สุดของหุบเขา
Muong Hoa ไปยังสถานีรถกระเช้าฟานซีปัน ตัวรถไฟมีการออกแบบที่หรูหราและคลาสสิกแบบยุโรปพร้อมระบบไฟส่องสว่าง พัดลมเพดานแบบโบราณ รายละเอียดโลหะชุบทองที่หรูหรา ออกแบบโดย Garaventa (สวิตเซอร์แลนด์) ที่มีชื่อเสียงระดับโลกและผลิต

เที่ยง:           รับประทานอาหารกลางวันที่ Buffet Van Sam (มื้อที่ 5)

 

13:00           คณะนั่งกระเช้า Fansipan Legend. เป็นระบบเคเบิลคาร์แบบ 3 สายระบบแรกในเอเชีย ที่ทันสมัยและยาวที่สุดในโลกด้วยความยาวรวม 6,325 เมตร เพลิดเพลินกับบรรยากาศที่บริสุทธิ์และชมธรรมชาติอันกว้างใหญ่ ทะเลหมอกขาวกลางท้องฟ้าสวยงามราวกับ "แดนสวรรค์" หลังจากนั่งกระเช้าลอยฟ้า 15 นาที คณะจะพิชิตยอดเขา Fanxipang ที่สูง 3,143 เมตร หรือที่รู้จักกันในชื่อ "หลังคาแห่งอินโดจีน" ที่นี่ คณะจะสัมผัสได้ถึงความกว้างขวางของธรรมชาติ

17:00           คณะกลับมาที่เมืองซาปา อิสระในการเยี่ยมชมและซื้อของในใจกลางเมือง สามารถเยี่ยมชมโบสถ์หินซาปาซึ่งสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2438 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิกโรมันที่สมบูรณ์แบบที่สุดของชาวฝรั่งเศสที่เหลืออยู่ในซาปาทั้งโบสถ์สร้างด้วยหินสกัดที่เชื่อมเข้ากันด้วยส่วนผสมของทราย ปูนขาว และกากน้ำตาล

เย็น:             บริการอาการค่ำที่ภัตตาคาร INDIGO Restaurant ด้วยเมนูพิเศษคือสุกี้ปลาแชลมอน (มื้อที่ 6)

 

นำคณะเข้าสู่ที่พัก BAMBOO SAPA HOTEL 4**** ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3          ฮานอย - เจดีย์เฉินก๊วก - ทะเลสาบคืนดาบ - ชอปปิ้งย่านถนน 36 สายเก่า         

 

เช้า:              รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 7)

07:00           คณะขึ้นรถกลับฮานอย

12:00           รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร Anh Hoa Restaurant (มื้อที่ 8)

14:00           เยี่ยมชมเจดีย์เฉินก๊วก เจดีย์ที่มีประวัติยาวนานถึง 1,500 ปีซึ่งถือว่าเก่าแก่ที่สุดในฮานอย เจดีย์เฉินก๊วกมีชื่อเสียงในฐานะประตูพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งดึงดูดผู้ติดตามชาวพุทธจำนวนมาก

15:00           ชมความงามรอบทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบอยู่ในใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้ทำสงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรื่อที่ทะเลสาบแห่งนี้ได้มีปฏิหารเต่าขนาดตัวไหญ่ตัวหนึ่งได้รับดาบวิเศษมาให้พระองค์เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามหนึ่งปีต่อมา พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเทสาบแห่งนี้ หลังจากนั้นทะเลสาบแห่งนี้มีชื่อว่าทะเลสาบคืนดาบ  หลังจากนั้นนำท่านไปซอปปี้งที่เมืองย่านถนน 36 สายเก่า ซึ่งเป็นแหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าต่างๆ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสำอางค์ เป็นต้น

เย็น:             รับประทานอาหารที่ BUFFET SEN HOTAY (มื้อที่ 9)

 

นำคณะเข้าสู่ที่พัก The Q Hotel 4**** ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 4          ฮานอย – นิ่งบิ่งห์ – ร่องเรือจ่างอาน – สนามบินนอยไบ – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

 

เช้า:              รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(มื้อที่ 10) หลังจากนั้นออกเดินทางสู่นิ่งบิ่งห์ ห่างจากฮานอย
๑๐๐ กิโลเมตร ตามทิศใต้ ที่นี่ได้เปรียบเทียบฮาลองบก ที่มีระบบถ้ำและภูหินปูนเหนือผิวน้ำ
และยังมีโบราณสถานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับราชวงศ์ ดิงห์ เล ลี้

09:00           ชมแหล่งภูมิทัศน์ จ่างอาน (TrangAn Scenic Landscape Complex) สถานที่ที่ได้รับเลือกให้เป็นมรดกโลกแบบผสมทั้งทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ สภาพภูมิทัศน์ประกอบด้วยภูเขาหินปูนสลับซับ ซ้อนอย่างสวยงาม มีบริการล่องเรือชมวิวแบบฮาลองบก และล่องเรือลอดถ้ำ 49 ถ้ำ นอกจากนี้ยังมี บรรยากาศของชุมชนเกษตรกรรม ยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี

12:00           บริการอาการอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารด้วยอาหารขึ้นชื่อของท้องถิ่นที่นี่ (มื้อที่ 11)
เสร็จแล้วนำท่านกลับสู่ฮานอย 

18:50 เดินทางถึงสนามบินนอยไบ เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบิน FD645 HAN:BKK
(20:50 - 22:45) ถึงกรุงเทพ(ดอนเมือง) โดยสวัสดิภาพและประทับใจ (มีบริการอาหาร
บนเครื่องบิน)(มื้อที่ 12)

 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการเดินทาง

1. พาสปอร์ตต้องมีอายุเหลือก่อนวันเดินทาง 6 เดือนขึ้นไป

 
อัตรานี้รวม
1.ค่าโรงแรมที่พัก (ห้องละ 2 ท่าน) (หากต้องการพักเดี่ยว เพิ่มอีกห้อง 3500 บาท)
2.ค่าอาหาร 12 มื้อตามที่ระบุในรายการ และน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
3.ค่าเอกสารผ่านแดน ตลอดการเดินทาง
4.ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง
5.ค่าเข้าชมสถานที่ระบุตามรายการ
6.ค่าตั๋วเครื่องบินไปและกลับ กรุงเทพ(ดอนเมือง)-เวียดนาม(ฮานอย), เวียดนาม(ฮานอย)-กรุงเทพดอนเมือง
7.ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ และหัวหน้าทัวร์ไทย
8.ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 
อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่ามินิบาร์ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารนอกเหนือรายการ เป็นต้น
2.ค่าทิป พนักงานพายเรือ (แล้วแต่จะให้)

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปตอนเดินทาง

1.ยารักษาโรคประจำตัว

2.เสื้อแจ็กเก็ตแขนยาว

 

เงื่อนไขการชำระเงินและอื่นๆ

1.กรุณาจ่ายเงินมัดจำค่าทัวร์ก่อนล่วงหน้า 50%

2.กรุณาโอนหรือชำระเงินที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางจริง 20 วัน

3.กรณีต้องการยกเลิกการเดินทางภายหลังจากสำรองหรือวางเงินมัดจำค่าทัวร์แล้ว ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ และค่าทัวร์ทั้งหมด

4.กรณีที่มีผู้ต้องการขอแยกตัวออกจากคณะหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งของรายการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนจากส่วนที่ไม่ได้ใช้

5.ทางบริษัทฯ ไม่รับภาระในรายการผิดสัญญาหรือข้อตกลงสำหรับการบาดเจ็บ เสียหาย หรือกรณีอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท หรือเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้ แม้บริษัทจะพยายามดูแลด้วยเหตุผลอันควรแล้วก็ตามทั้งภัยธรรมชาติและเหตุสุดวิสัยต่างๆ

 
 
ผู้ประสานงาน
คุณชาติ บาลสุข (ผู้จัดการท่องเที่ยว) โทร. 081 - 8828005, คุณ ช่อลดา บาลสุข 093 - 1437667
บ้านเลขที่ 135 หมู่ 3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
 
หมายเหตุ

รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม แต่จะถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมมิตรเชียงรายทัวร์
เลขที่ใบอนุญาตนำเที่ยว 21/00756
เลขที่ 135 หมู่ที่ 3 ซ.นามน ถ.นามน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร 053-732068 โทรสาร 053-734115
มือถือ 093-1437667 ช่อลดา บาลสุข
Email : ruammittour@hotmail.com | ID Line: noicholada
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 475897
สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2019-2020 รวมมิตรเชียงรายทัวร์ ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft
 
หน้าแรก | การบริการ | ภาพประทับใจ | กระดานข่าว | ติดต่อเรา