รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
โทร. 053-732068 , 093-1437667 คุณช่อลดา บาลสุข   อีเมล์ : ruammittour@hotmail.com   ID Line: noicholada
 
 
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ :   โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ :  
 
 

 

อัตราค่าบริการ               

จำนวน

10 - 15 ท่าน

20 – 25 ท่าน

30 ท่าน

40 ท่าน

ราคา

23,400 บาท

20,400 บาท

19,500 บาท

18,800 บาท

 

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1 เชียงของ-ห้วยทราย(ลาว)-เวียงภูคา-หลวงน้ำทา-เชียงรุ้ง

06.30 น.       คณะพร้อมกันที่โรงแรมศักดิ์ทองแกรนด์ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า จากนั้นนำคณะข้ามสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บ้านห้วยทราย เดินทางโดยรถบัสหรือรถตู้ปรับอากาศ (รถลาว) โดยเข้าสู่เส้นทาง R3A ถนนที่สามารถเชื่อมไทยลาวจีน และ คุนหมิง ถนนในจีนตัดโค้งด้วยอุโมงค์ขนาดใหญ่เลียบตลอดเส้นทางเส้นทางนี้อยู่ในระดับดีมากและถนนมีความปลอดภัยสูง

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านปางเดื่อคำม่วน จังหวัดหลวงน้ำทา

บ่าย        นำคณะเดินทางต่อผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองลาว-จีน เดินทางต่อโดยรถบัสปรับอากาศจนถึงเมืองเชียงรุ้ง

18.00 น.       รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารเมืองเชียงรุ้งนำคณะเข้าที่พัก หลังรับประทานอาหารเย็น นำคณะทัวร์ เดินเที่ยวถนนคนเดิน เลือกชมสินค้าพื้นเมืองราคาถูก ต่อจากนั้นนำคณะทัวร์เข้าที่พักโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2       เชียงรุ้งสวนป่าดงดิบ- โชว์นกยูง - วัดหลวงไทลื้อ – โชว์พาราณสี

06.00 น.       ตื่นเช้าในบรรยากาศที่สดชื่น รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำคณะทัวร์ เที่ยวชมสวนป่าดงดิบซึ่งเป็นสวนสร้างขึ้นใหม่ ชมการแสดงของชนเผ่า ไอนี(อาข่า) ต่อจากนั้นชมการแสดงดนตรีพื้นเมือง ของชนเผ่าต่าง ๆ ประมาณ 10 ชนเผ่า บนเวที เสร็จแล้วนั่งรถไฟฟ้า ชมน้ำตก และพาคณะทัวร์ชมนกยูงซึ่งบินลงมาจากภูเขา เป็นพันพันตัว (มีนกยูงสีขาวรวมอยู่ด้วย) หลังจากนั้นพาคณะทัวร์แวะชมโรงงานสมุนไพร (บัวหิมะ) และชมหมู่บ้านทำมีด บ้านไทลื้อใหม่ (บ้านเชียงฟ้า)

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

13.00 น.       นำคณะทัวร์เดินทางสู่วัดหลวงไทลื้อ (วัดมหาราชฐาน) ที่ใหญ่ที่สุดในสิบสองปันนา นั่งรถรางไฟฟ้าซึ่งจะนำท่านขึ้นสู่ยอดเขา ขึ้นไปไหว้พระบนยอดเขา เป็นจุดชมวิวที่สวยมากสามารถมองเห็นเมืองสิบสองปันนาได้ทั้งเมือง

17.00 น.       รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร

18.30 น.         พาคณะชมการแสดงชุดอลังการพาราณสี ใช้เวลาการแสดงประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที หลังจากการแสดง นำคณะทัวร์เข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3          เชียงรุ้ง – สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง - คุนหมิง – ตำหนักทองคำจินเตี้ยน – ฉือลิน

06.00 น.       ตื่นเช้าในบรรยากาศที่สดชื่น รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำคณะเดินทางไปยังสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง สิบสองปันนา เพื่อเดินทางไปยัง เมืองคุณหมิง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ระหว่างทาง ทุกท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน และภูเขาที่ทางประเทศจีนได้เจาะ
เพื่อทำทางรถไฟและถนนมอเตอร์เวย์ เป็นระยะๆ

12.00 น.       ถึงเมืองคุนหมิง นำคณะรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

13.00 น.       นำท่านเที่ยวชม ตำหนักทองคำจินเตี้ยน ตำหนักทองแห่งนี้สร้างโดยแม่ทัพอู๋ซันกุ้ย
ซึ่งสร้างด้วยทองเหลืองถึง
380 ตัน จึงทำให้ตำหนักมีความสวยเด่นแลดูเสมือนทอง จึงได้ชื่อว่า ตำหนักทอง นับได้ว่าเป็นตำหนักที่ใหญ่ที่สุดของจีน

14.00 น.          นำคณะเดินทางไปยัง เมืองฉือลิน ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 3 ชั่วโมง

 

17.00 น.       รับประทานอาหารเย็น เสร็จแล้วพาคณะทัวร์เข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4          ป่าหินงามฉือลิน(มรดกโลก) – ถ้ำจิ๋วเซียง – คุนหมิง

07.00น.        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00น.        นำท่านเที่ยวชม อุทยานป่าหิน ซึ่งเป็นอุทยานหินหลากหลายชนิด และมีไม้นานาพันธุ์ รูปร่างวิจิตรพิสดาร ซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตกาลเคยเป็นหินปูนอยู่ใต้ระดับน้ำทะเล และต่อมาเมื่อแผ่นดินได้ยกสูงขึ้นจึงก่อให้เกิดอุทยานหินรูปร่างสวยงามตามธรรมชาติ

12.00น.        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00น.        นำท่านเดินทางสู่ถ้ำจิ๋วเซียง ภายในถ้ำจะมีหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตามีลำธารไหลผ่าน ภายในถ้ำ ประกอบด้วยธารน้ำตกหุบเขาลึกและยังมีถ้ำเล็กๆอยู่ภายใน เช่นถ้ำช้างเผือก ถ้ำค้างคาว วังเทพธิดา ฯลฯ ซึ่งท่านจะได้เดินบนเส้นทางที่ขนานไปกับผนังถ้ำ เบื้องล่างเป็นผืนน้ำกว้าง อีกทั้งยังมีน้ำตกขนาดใหญ่ ซึ่งท่านจะได้ชมหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตาที่เต็มไปด้วยสีสันสวยงาม ซึ่งประกอบเสมือนเป็นโลกใต้หินได้อย่างน่าอัศจรรย์ ดังคำกล่าวที่ว่าบนหินชมป่าหินใต้หินชมจิ๋วเซียง

16.00 น.       รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร เสร็จแล้วพาคณะทัวร์กลับเข้าที่พัก

17.00 น.         ให้ท่านอิสระในการเที่ยว ถนนคนเดินคุนหมิง ใกล้ๆกับโรงแรมตามอัธยาศัย

วันที่ 5 เมืองโบราณกวนตู้ – สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงคุนหมิง – เมืองหล้า 

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังจากนั้นนำคณะเดินทาง ไปยัง เมืองโบราณกวนตู้ โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที

09.00 น.         พาคณะเดินทางไปเที่ยวชม เมืองโบราณก่วนตู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ช้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง รวมทั้งอาหารที่หลากหลายมีให้เลือกซื้อมากมาย อีกทั้งยังเป็นลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในนครคุณหมิงจะมาเดินเล่น ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้าน ค้าแบบจีนในสมัยก่อน

10.30 น.         แวะรับประทานอาหารกลางวัน(ภัตตาคาร) หลังจากนั้นนำคณะเดินทางไปยังสนานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงเมืองคุนหมิง เพื่อเดินทางกลับไปยัง เมืองสิบสองปันนาหรือเชียงรุ้ง

12.00 น.         ถึงสนานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงเมืองคุนหมิง นำท่านเช็คอิน และออกเดินทาง
ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง
30 นาที

17.00 น.          ถึง สถานีรถไฟเมืองหล้า นำคณะทัวร์เดินทางเข้าที่พัก โรงแรม PENG-JI พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.          รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม เสร็จแล้วคณะทัวร์สามารถเดินชมเมือง เมืองหล้าได้ตามอัธยาศัย

วันที่ 6 เมืองหล้า-ลาว-ห้วยทราย-เชียงของ

06.00 น.       รับประทานอาหารเช้า เสร็จแล้วนำคณะทัวร์เดินทางต่อจนถึงด่าน จีน-ลาว บ่อหาญ ตรวจเอกสารผ่านแดนเข้าประเทศลาว เดินทางต่อจนถึงห้วยทราย

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านปางเดื่อคำม่วน จังหวัดหลวงน้ำทา

13.00 น.       นำคณะเดินทางต่อจนถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองไทย เข้าสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ (ถึงประเทศไทย บ่าย 4 โมงเย็น)

 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการเดินทาง

1. พาสปอร์ตต้องมีอายุเหลือก่อนวันเดินทาง 6 เดือนขึ้นไป

2. ถ่ายเอกสารพาสปอร์ตฉบับจริงส่งมาให้บริษัท

3กรุณายื่นเอกสารก่อน 20 วัน ก่อนการเดินทาง (เพื่อทำวีซ่าเข้าจีน)

 

อัตรานี้รวม

1.ค่าโรงแรมที่พัก (ห้องละ 2 ท่าน) พักเดี่ยวเพิ่ม (ท่านละ 4000 บาท)
2.ค่าอาหาร 17 มื้อตามที่ระบุในรายการ และน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
3.ค่าเอกสารผ่านแดน ตลอดการเดินทาง
4.ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง
5.ค่าเข้าชมสถานที่ระบุตามรายการ
6.ค่าเข้าชมการแสดงชุดอลังการพาราณสี
 
7.ค่าถ่ายรูปทำวีซ่าจีน ( 20 หยวน) ( 100 บาท)

 

8.ค่าทิปไกด์ลาว ไกด์จีน ไกด์ไทย และ คนขับรถ (วันละ 100 บาท)
9.ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าจีน (1,000บาท)
10.ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 
อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่ามินิบาร์
2.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์

3.ค่าวีซ่าเข้าลาวกรณีเป็นชาวต่างชาตื

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมมิตรเชียงรายทัวร์
เลขที่ใบอนุญาตนำเที่ยว 21/00756
เลขที่ 135 หมู่ที่ 3 ซ.นามน ถ.นามน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร 053-732068 โทรสาร 053-734115
มือถือ 093-1437667 ช่อลดา บาลสุข
Email : ruammittour@hotmail.com | ID Line: noicholada
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 443025
สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2019-2020 รวมมิตรเชียงรายทัวร์ ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft
 
หน้าแรก | การบริการ | ภาพประทับใจ | กระดานข่าว | ติดต่อเรา