รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
โทร. 053-732068 , 093-1437667 คุณช่อลดา บาลสุข   อีเมล์ : ruammittour@hotmail.com   ID Line: noicholada
 
 
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ :   โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ :  
 
 
อัตราแพ็คเกจทัวร์ (ราคาดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามราคาตั๋วเครื่องบินในวันที่ทำการจอง) **ราคานี้รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ ในเวียดนาม และทิป หัวหน้าทัวร์
 
 

จำนวน

10 ท่าน

15 ท่าน

20 ท่าน

30 ท่าน

40 ท่าน

ราคา

23,400 บาท

21,500 บาท

20,200 บาท

18,900 บาท

18,200 บาท

 
 

รายละเอียดการเดินทาง 

วันที่ 1     สนามบินดอนเมือง – ดานัง -  เมืองเว้ – เจดีย์เทียนหมู่ – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม        

03.30   คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง สำหรับจุดนัดหมายทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ก่อนวันเดินทาง 7 วัน ตรวจสอบเอกสารและสัมภาระ

05.30      นำคณะทัวร์เช็คอินที่เค้าเตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 634 (07.25 น. – 09.05 น.)

07.25     นำคณะทัวร์เหินฟ้า สู่ สนามบินดานัง (มีอาหารบริการบนเครื่องบิน) (มื้อที่1) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที

09.05     ถึงสนามบินดานัง นำคณะทัวร์ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนั้น นำท่านเดินทางไปเมืองเว้ ลอดอุโมงค์ภูเขาฮายเวิน เป็นอุโมงค์ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ขุดใต้ภูเขาที่มีความยาว 6,280 เมตร ระหว่างการเดินทางแวะเข้าชมหมู่บ้านประมงลังโก เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ทำจากมุกที่แสดงที่นี่

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 2) ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชม เจดีย์เทียนมู่ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหอม เมืองเว้ เมืองมรดกโลกแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสำคัญและสวยงามควรค่าแก่การเยี่ยมเยือนอย่างมาก ทั้งในแง่ของพุทธศาสถาน และพุทธศิลปะ นิกายเซน ที่ได้รับอิทธิพลของนิกายมหายาน

18:00      ให้ท่านได้สัมผัสกับ บรรยากาศการล่องเรือมังกร  แม่น้ำหอมหรือชาวเวียดนามเรียกซงเฮืองชมการแสดงและการบรรเลงเพลงและโชว์วัฒนธรรมพื้นเมืองพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือท่องราตรีเมืองเว้ตามสะดวก 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Royal Park Restaurant (มื้อที่3) เสร็จแล้วนำคณะทัวร์ พักผ่อนที่โรงแรม WHITE LOTUS HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

 

 

วันที่ 2    เมืองเว้ - นั่งสามล้อชมเมืองเว้ – พระราชวังค์ไดนอย(ชมภายนอก) - หมู่บ้านธูป – คาเฟ่ Son Tra Marina coffee – วัดลิงห์อึ้ง - บานาฮิลล์        

เช้า รับประทานอาหารที่โรงแรม (มื้อที่4)

08:00       ท่านได้สัมผัสประสบการณ์การนั่งรถสามล้อ (Cyclo Tour) เพื่อชมเมืองเว้ (ไม่รวมค่าทิปคนขี่รถสามล้อ 40 บาท/ต่อท่าน) เยี่ยมชม พระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน (ด้านนอก) ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ายาลอง ใช้เป็นที่รับรองเชื้อพระวงศ์ระดับสูงและนักการทูตต่างประเทศ สถานที่จัดงานฉลองสำคัญๆ ตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแต่งด้วยน้ำมันครั่งสีแดงและลวดลายสีทอง มีตำหนักหลายหลัง อุทยาน วัด ศาลเจ้าของจักรพรรดิราชวงศ์เหวียน

09:00    นำท่านชมต่อหมู่บ้านทำธูป Thuy Xuan (INCENSE VILLAGE) หมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการทำธูปของเมืองเว้ ใครชอบถ่ายรูป ชอบความสวยสดใสต้องมาที่นี่ เป็นสถานที่ เลยก็ว่าได้ซึ่งมีหลายสายสีสัน สวยงามให้ท่านได้ชม ทั้งสีน้ำเงิน แดง ม่วง และเหลือง

11:00       จากนั้นเดินทางสู่ออกเดินทางสู่เมืองดานัง

เที่ยง        บริการอาหารที่ภัตตาร Lang Co Restaurant (มื้อที่5)

13:00    รถส่งท่านไป Son Tra Marina Coffee กาแฟทะเล ซึ่งเป็นร้านกาแฟดังๆ "ซานโตรินีจิ๋ว" ในกลางเมืองดานัง ด้วยการออกแบบที่มองเห็นวิวทะเล (ไม่รวมเครื่องดื่ม)

14:00      นำท่านไปชมคาบสมุทร เซินจ่า (Son Tra peninsula) อยู่ห่างจากใจเมืองดานังประมาณ 10 กิโลเมตรจากทิศทางตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นผนังป้องกันพายุให้เมืองดานัง จากนั้นท่านจะได้ชมพระพุทธรูปที่สูงที่สุดในเวียดนาม สูงประมาณ 69 เมตร นำท่านไปชมวัดลิงห์อื้ง 3 (Linh Ung Pagoda 3)

16:00    นำท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ ซึ่งทีเป็นสถานที่ท่านจะสัมผัสทั้ง4ฤดูของประเทศเวียดนามภายในหนึ่งวัน นั่งกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก เจ้าของ 4 สถิติโลกกินเนสส์ ถึงบานาฮิลล์นำท่านไปเช็คอินโรงแรม MERCURE BANA HILLS HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาว

19:00     รับประทานอาหารที่ BUFFET BANAHILLS ลองชิมเบียร์เยอร์มัน (มื้อที่6)

 

 

วันที่ 3    บานาฮิลล์ - หมู่บ้านกั๊มทาน - ร่องเรือกระด้ง - หมู่บ้านโบราณฮอยอัน – สะพานมังกร            

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่7)

08:00         เที่ยวบานาฮิลล์: เยี่ยมชมเจดีย์ Linh Ung ที่มีรูปปั้นพระพุทธรูปศากยมุนีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียมีความสูง 27 เมตร หลังจากนั้นชมสวนดอกไม้ Le Jardin D’Amour โรงไวน์ Wine Cellar Debay เเล้วนั่งบนรถไฟเพื่อปีนภูเขาเพื่อเยี่ยมชมสะพานมือทอง(GoldenBridge) สะพานนี้ได้รับการออกแบบอย่างมีเอกลักษณ์และเเปลกใหม่มากโดยมีสะพานสีเหลืองรองรับด้วยมือยักษ์ของพระพุทธรูปที่ความสูงกว่า 1,400 เมตร อยู่ระหว่างกลางภูเขา มองจากข้างบนลงมาสะพานก็เหมือนแถบผ้าไหมที่ลอยอยู่ในกลุ่มเมฆ
สีขาว (รวมค่าเครื่องเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น หุ่นขี้ผึ้ง และ รถไฟ เหาะ
Alpine Coaster ที่ไม่รวม
ในรายการ)

09:00         ไปสัมผัสความบันเทิงที่สวนสนุกในบ้านใหญ่ที่สุดในเวียดนามFantasy Park พร้อมเล่นเกมที่น่าสนใจและทันสมัยกว่า 100 เกม เยี่ยมชมหมู่บ้าน ฝรั่งเศส ชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามเหมือนกำลังอยู่ที่ยุโรป

11:00           ลงกระเช้าไฟฟ้าจากบานาฮิลล์ เข้าเมืองดานัง

12:00           บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่8) เสร็จแล้วนำคณะทัวร์ ออกเดินทางสู่ฮอยอัน

14:00           เดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอัน ตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ การล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวบ้านที่นี่

16:30           ชมเมืองมรดกโลก  (World Cultural Heritage) ซึ่งเป็นเมืองที่ยังคงรักษาสภาพบ้านเรือนในแบบดั้งเดิมภายใต้การปกครองของขุนนางราชวงศ์เหวียนไว้เป็นอย่างดี เมืองโบราณฮอยอาน ประกอบด้วยสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น สะพานญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานปัตยกรรมแห่งศตวรรษที่ 17 ที่มีความโดดเด่นทั้งยังเป็นสถานที่สำคัญของฮอยอันและเป็นหนึ่งในสะพานที่มีชื่อเสียงที่สุดในเวียดนาม ชมบ้านเก่าที่มีอยุกว่า200ร้อยปี ชมโรงงานปฏิบัติการหัตถกรรม ชมวัดฟุกเกี๊ยน ซึ่งเป็นวัดได้ตกแต่งโดยไม้แกะสลัก มีลวดลายสวยงาม ท่านสามารถทำบุญต่ออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนำธูปที่ขดเป็นก้นหอย มาจุดทิ้งไว้ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ท่านได้

ค่ำ               รับประทานอาหารที่ภัตตาคาร (มื้อที่9) จากนั้นผู้เดินทางอิสระเดินสัมผัสชีวีตที่ดานังตอนค่ำคืนด้วยการเยี่ยมชมสถานที่มีชื่อเสียงคือ สะพานมังกร(Dragon Bridge eruption)

พักผ่อนที่โรงแรม Roliva Hotel Danang (ระดับ 4**** ดาว) หรือ เท่าเทียม

 

วันที่ 4     ดานัง – ตลาดฮาน – กรุงเทพ(ดอนเมือง)

เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 10) ณ โรงแรม

08.00 นำคณะชอปปิ้งของฝาก ณ ตลาดฮาน

10.00        ส่งคณะที่สนามบินดานัง เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพ เที่ยวบิน  FD 637 12.00-13.45 (มีอาหารร้อนบนเครื่องบิน) (มื้อที่ 11) ถึงกรุงเทพ(ดอนเมือง) โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

 

 

เอกสารประกอบการเดินทาง

1. พาสปอร์ตต้องมีอายุเหลือก่อนวันเดินทาง 6 เดือนขึ้นไป

 

 

อัตรานี้รวม

1.ค่าโรงแรมที่พัก (ห้องละ 2 ท่าน) พักเดี่ยวเพิ่มห้องละ 3,500 บาท

2.ค่าอาหาร 11 มื้อตามที่ระบุในรายการ และน้ำดื่ม 1 ขวดต่อวัน

3.ค่าเอกสารผ่านแดน ตลอดการเดินทาง

4.ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง

5.ค่าเข้าชมสถานที่ระบุตามรายการ

6.ค่าตั๋วเครื่องบินไปและกลับ กรุงเทพ(ดอนเมือง)-เวียดนาม(ดานัง), เวียดนาม(ดานัง)-กรุงเทพดอนเมือง

7.ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

8.ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ ในเวียดนาม และหัวหน้าทัวร์ไทย

 

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่ามินิบาร์ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารนอกเหนือรายการ เป็นต้น

2.ค่าเข้าชม หุ่นขี้ผึ้ง และ รถไฟ เหาะ Alpine Coaster บน บานาฮิลล์

3.ค่าทิป คนขับรถ 3 ล้อ 40 บาท/ท่าน/ทริป และค่าทิป คนพายเรือกระด้ง(แล้วแต่จะให้)

 

 

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปตอนเดินทาง

1.ยารักษาโรคประจำตัว

2.เสื้อแจ็กเก็ตแขนยาว  

เงื่อนไขการชำระเงินและอื่นๆ

1. กรุณาจ่ายเงินมัดจำค่าทัวร์ก่อนล่วงหน้า 50%

2. กรุณาโอนหรือชำระเงินที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางจริง 30 วัน

3.กรณีต้องการยกเลิกการเดินทางภายหลังจากสำรองหรือวางเงินมัดจำค่าทัวร์แล้ว ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ และค่าทัวร์ทั้งหมด

4.กรณีที่มีผู้ต้องการขอแยกตัวออกจากคณะหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งของรายการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนจากส่วนที่ไม่ได้ใช้

5. ทางบริษัทฯ ไม่รับภาระในรายการผิดสัญญาหรือข้อตกลงสำหรับการบาดเจ็บ เสียหาย หรือกรณีอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท หรือเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้ แม้บริษัทจะพยายามดูแลด้วยเหตุผลอันควรแล้วก็ตามทั้งภัยธรรมชาติและเหตุสุดวิสัยต่างๆ

 

ผู้ประสานงาน

คุณชาติ บาลสุข (ผู้จัดการท่องเที่ยว) โทร. 081 - 8828005

คุณ ช่อลดา บาลสุข 087-174-7301 , 093-143-7667

บ้านเลขที่ 135 หมู่ 3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130                     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมมิตรเชียงรายทัวร์
เลขที่ใบอนุญาตนำเที่ยว 21/00756
เลขที่ 135 หมู่ที่ 3 ซ.นามน ถ.นามน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร 053-732068 โทรสาร 053-734115
มือถือ 093-1437667 ช่อลดา บาลสุข
Email : ruammittour@hotmail.com | ID Line: noicholada
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 475894
สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2019-2020 รวมมิตรเชียงรายทัวร์ ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft
 
หน้าแรก | การบริการ | ภาพประทับใจ | กระดานข่าว | ติดต่อเรา