รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
โทร. 053-732068 , 093-1437667 คุณช่อลดา บาลสุข   อีเมล์ : ruammittour@hotmail.com   ID Line: noicholada
 
 
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ :   โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ :  
 
 

 

กำหนดการเดินทาง 

วันที่ 1
07:30 น. รับสนามบินเชียงราย และรับประทานอาหารเช้า ในเมืองเชียงราย
08:30 น. เดินทางมาเที่ยวแม่สาย และตลาดดอยเวา ช๊อปปิ้งสินค้าประเทศจีน หลังจากนั้นขึ้นเขา นมัสการพระธาตุดอยเวา ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแม่สาย
12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร "ลองชิม"
13:30 น. เดินทางไป สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง หลังจากนั้นนำคณะเดินทางต่อไปยังดอยแม่สลอง
14:30 น. ถึงแม่สลอง และชิมชาอันลือชื่อ
17:00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
18:30 น. เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2
06:30 น. รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม
08:00 น. ออกเดินทางจากแม่สลอง ไป อ.เชียงแสน ถึงเชียงแสน และนมัสการพระธาตุจอมกิตติ พระคู่บ้านคู่เมืองของ อ.เชียงแสน หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังสามเหลี่ยมทองคำ ชมพระพุทธรูป องค์ใหญ่ที่สุดใน จ.เชียงราย ดูวิวทัวทัศน์ริมฝั่งโขง ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ริมฝั่งโขง สามเหลี่ยมทองคำ
13:00 น. นำคณะเดินทางต่อไปยัง อ.เชียงของ มุ่งหน้าไปสู่ภูชี้ฟ้า
15:30 น. ถึง อ.เชียงของ เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
17:00 น. รับประทานอาหารเย็น ร้านอาหาร (ริมโขง) เชียงของ ชมพระอาทิตย์ตกน้ำ ที่ริมฝั่งลาว 
ชมวิวทัวทัศน์สองฝั่งโขง

วันที่ 3
04:00 น. นำคณะเดินทางจากที่พักไปภูชี้ฟ้า ชมพระอาทิตย์ขึ้น หลังจากนั้นนำคณะเดินทางต่อไปยังผาตั้ง ชมวิวบนดอยผาหม่น หลังจากนั้นพาคณะกลับมา รับประทานอาหารเช้าระหว่างทาง
09:00 น. นำคณะเดินทางต่อไปยัง อ.เมืองเชียงราย ถึงเชียงราย
12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านเชลล์ชวนชิม
13:00 น. เดินทางไปชม วัดร่องขุ่น และช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง และสินค้าโอทอปภายในวัด
15:00 น. พาคณะกลับมาชมไร่บุญรอดและวัดเก้าชั้นในตัวเมืองเชียงราย
17:00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
18:00 น. เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4
07:00 น. รับประทานอาหารเช้า ออกจากที่พัก และชมวัดพระแก้ว วัดคู่บ้านคู่เมืองของ จ.เชียงราย
10:30 น. นำคณะเดินทางมายัง สนามบินเชียงราย และเดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


ติดต่อได้ที่
ห้างหุ้นส่วนจำกัดรวมมิตรเชียงรายทัวร์ หรือ "รวมมิตรทัวร์เกสท์เฮ้าส์"
เลขที่ 135 หมู่ 3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053 - 732068 โทรสาร. 053 - 734115

เงื่อนไขการชำระเงินและอื่นๆ

 

1.กรุณาจ่ายเงินมัดจำค่าทัวร์ก่อนล่วงหน้า 50%
2.กรุณาโอนหรือชำระเงินที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางจริง 7 วัน
3.กรณีต้องการยกเลิกการเดินทางภายหลังจากสำรองหรือวางเงินมัดจำค่าทัวร์แล้ว ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ และค่าทัวร์ทั้งหมด
4.กรณีที่มีผู้ต้องการขอแยกตัวออกจากคณะหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งของรายการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนจากส่วนที่ไม่ได้ใช้
5.ทางบริษัทฯ ไม่รับภาระในรายการผิดสัญญาหรือข้อตกลงสำหรับการบาดเจ็บ เสียหาย หรือกรณีอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท หรือเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้ แม้บริษัทจะพยายามดูแลด้วยเหตุผลอันควรแล้วก็ตามทั้งภัยธรรมชาติและเหตุสุดวิสัยต่างๆ

ผู้ประสานงาน
คุณชาติ บาลสุข (ผู้จัดการท่องเที่ยว) โทร. 081 - 8828005, 093-1437667


 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมมิตรเชียงรายทัวร์ บริการนำเที่ยว พม่า จีน ลาว ...
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมมิตรเชียงรายทัวร์
เลขที่ใบอนุญาตนำเที่ยว 21/00756
เลขที่ 135 หมู่ที่ 3 ซ.นามน ถ.นามน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร 053-732068 โทรสาร 053-734115
มือถือ 093-1437667 ช่อลดา บาลสุข
Email : ruammittour@hotmail.com | ID Line: noicholada
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 470489
สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2019-2020 รวมมิตรเชียงรายทัวร์ ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft
 
หน้าแรก | การบริการ | ภาพประทับใจ | กระดานข่าว | ติดต่อเรา